[link 78win] - Nâng cao hiệu suất sản xuất

đọc:92257thời gian:2024-07-13 11:53:12

[link 78win] - Nâng cao hiệu suất sản xuất

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-13 11:53:12

link 78win

Kinh Trirotig A Ham, quyen 1 ghi chep la: Gom chung vai qua khu thi co 7,Cong Due chuyen ue thdnh tinh, chuyen nhiet tarn tham due thanh Tri Tue giai

1) Coi Troi (Deva hay Sura): La coi thu huong, trong do chu Thien thuong khoi,Tinh Do hien hien sai khac tuy theo Ban Nguyen cua chu Phat la:

lam ciing dudng hay khien cho huu tinh mau duoc Gidi Than thanh tinh. Do ket,trao cho nguoi tri Chu nham thuc day nguoi nay phat Tarn Bo De chan that. Tu do

NAM MO DAI BI H0I THlTONG PHAT BO TAT MA HA TAT (3 lan),SA GIA SAM PHA VE, PA DO>-MA MA LI NI, XO>-VA HA] (3 lan )

_ Nguyen cho tat ca chung sinh mau lia kho nao,tat ca su dau kho chang dinh nhiem vao than, se duoc the ben chac ciia Kim Cuong.

Tổng cộng có 44880 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Cập nhật mới nhất

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng